ESC را برای بستن فشار دهید

ارگ بم-میراث جهانی ایران

ارگ بم با کوه‌های مرتفع و آب‌های زیرزمینی سرشار در ۱۹۳ کیلومتری جنوب شرقی کرمان واقع است. این شهر به همین دلیل دو نوع آب و هوای سرد کوهستانی و آب و هوای گرم و خشک دارد.شهر بم یک از کهن ترین مراکز شهرنشینی ایران است.